Om at være særligt sensitiv

sensitiv“Lad være med at tage det så tungt”

En replik, du måske er bekendt med, hvis du er særligt sensitiv. Du føler ting stærkere, tænker mere over tingene og kan ikke bare trække på skuldrene, når noget går dig på. Du er ekstremt empatisk og har en yderst veludviklet forestillingsevne – på godt og ondt.

Særligt sensitive mennesker er udstyret med et meget fintunet nervesystem, der er ekstra modtageligt overfor stimuli. Det betyder, de har en medfødt evne til at registrere finere nuancer, som andre overser. At være særligt sensitiv er ikke en diagnose – det er et personlighedstræk, som mellem 15 og 20 procent af befolkningen bærer rundt på.

Lyt til din sensitivitet
Særligt sensitive mennesker har en masse fordele. De er ofte meget empatiske, moralske, etiske og kreative. De er gode til at observere, reflektere og få idéer, og så er de ekstremt visionære og pligtopfyldende.

Det sensitive karaktertræk indebærer også nogle udfordringer. Det følsomme nerveapparat arbejder hele tiden på højtryk for at bearbejde indtryk, og man har derfor lettere ved at blive udmattet, stresset, overvældet og irritabel. Derfor er det vigtigt, at man lærer sin sensitivitet at kende, således at man bliver bevidst om sine egne styrker og naturlige grænser.

Børn og unge
Det er en gave  – og en opgave at være forældre til et særligt sensitivt barn. En gave fordi, sensitive børn ofte er meget empatiske, tænksomme, fantasifulde, kreative, retfærdige m.m. En opgave fordi, det kan være ovenud krævende at stå i et nært forhold til et særligt sensitivt barn. Der skal ikke så meget til, før at disse børn bliver overvældede, ængstelige, bekymrede og overstimulerede – og reagerer med voldsomme udbrud.

Som forældre kan man ind i mellem føle at man kommer til kort i opdragelsen af det særligt sensitive barn. Gør man det nu godt nok, og hvordan skal det gå mit barn, når det bliver ældre? Disse tanker er meget almene – og forskning viser rent faktisk, at særligt sensitive børn klarer sig over middel, når de vokser op i et gunstigt miljø, hvor de føler sig forstået og værdsat.

Fakta om særligt sensitive mennesker
Som særligt sensitiv kan man både være introvert og ekstrovert. De introverte (70%)har brug for at trække sig tilbage, har brug for pauser, er tit forsigtige, ”generte” og kan ikke lide at blive udstillet eller sat i centrum i en større forsamling. De har brug for at lade op ved at være alene.

De ekstroverte (30%) sensitive elsker at være sammen med mennesker og søger hele tiden nye oplevelser. De vil hele tiden have mere. Men de har også brug for pauser og for at komme ned i gear.

Typiske kendetegn
Følsomhed overfor lys, lyde, lugte, berøring, smerte, sult, kulde, træthed. Fx høje lyde, stærke lugte, tøj der kradser m.m

Er moralsk, retfærdig, har stor indlevelsesevne og et rigt indre liv, reflekterer på et højt plan.  Er følsom over for sindsstemninger. Et sensitivt barn vil lynhurtigt mærke, hvis mor er ked af det – måske endda før, moderen selv registrerer det.